Řez ovocných dřevin


Způsoby pěstování korun

Na způsoby pěstování korun jsou v ovocnářské praxi u nás i v zahraničí různé názory. Buď se vychází z přirozeného růstu ovocných dřevin, nebo se koruny upravují podle potřeb mechanizace.

Nejpřirozenějším tvarem koruny ovocných dřevin je koruna pyramidální. Tato koruna má hlavní výhon jako prodloužení kmene a na něm jsou v různém odstupu kosterní výhony. Podle rozmístění větví rozlišujeme různé typy pyramidálních korun (oeschberská, bezpatrovitá, řídce patrovitá).

Pyramidální koruna přizpůsobená klimatickým podmínkám má svoje opodstatnění. Zpevňuje kostru koruny, je odolnější proti rozlamování, při dobrém vedení je dostatečně vzdušná a po založení je její údržba nejméně pracná.

24. Dutá koruna: a) založení duté koruny, b) dutá koruna v dalších letech.

Dutá koruna je upraveným tvarem přirozené koruny. Vzniká tím, že se při výchovném řezu odřezává hlavní výhon jako prodloužení kmene (obr. 24). Kladem duté koruny je větší vzdušnost a lepší osvětlení. Při těchto podmínkách se ovoce lépe vybarvuje. Dutá koruna se však snadno rozlamuje při zatížení ovocem nebo sněhem. Založení a údržba duté koruny je náročnější na řez. V našich klimatických podmínkách ji doporučujeme při pěstování broskvoní.

Bonsaj. Pěstování, tvarování...


nahoru Přihlásit